Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Duurzaamheid wordt nu gezien als een economisch en milieutechnisch thema, blijkt uit nieuw onderzoek

De overgrote meerderheid (86 procent) van de bedrijven definieert 'duurzaamheid' nu als een zowel milieutechnisch als economisch thema, blijkt uit ons meest recente energieonderzoek.

Ons jaarlijkse onderzoek heeft enkele andere interessante trends aan het licht gebracht.

Klanten stimuleren verandering

Consumenten worden nu steeds kritischer in hun koopgedrag en kiezen steeds vaker voor leveranciers met een lagere milieubelasting. Van de meest klantgerichte bedrijven die we hebben ondervraagd in ons onderzoek, probeert 49 procent te werken met leveranciers met degelijke duurzaamheidskenmerken. Dit blijkt ook uit het feit dat 'sociaal en milieubewust zijn' nu een van de drie belangrijkste zakelijke prioriteiten is voor 43 procent van de bedrijven. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van 2017, toen het slechts de zesde prioriteit van de respondenten was. 

Waargenomen risico's nemen toe

Bedrijven veranderen ook hun kijk op risico's. Bedrijven worden tegenwoordig geconfronteerd met diverse en steeds veranderende risico's, waaronder cybercriminaliteit, natuurrampen, financiële risico's en verstoring van hun bestaande bedrijfsmodellen. Naarmate steeds meer bedrijven digitaliseringsinitiatieven nastreven, worden ze ook afhankelijker van energie. Energieveerkracht en -beveiliging behoren nu tot de vier belangrijkste risicogebieden voor bedrijven. Door een meer innovatieve benadering van energie kunnen bedrijven een betrouwbare levering garanderen en belangrijke milieudoelstellingen realiseren. Organisaties die energie beschouwen als een strategisch bedrijfsmiddel in plaats van als een kostenpost, blijven beter presteren dan hun concurrenten op het gebied van potentiële omzetgroei, lagere kosten en merkreputatie.

Energie is een steeds belangrijker onderdeel van een algemene bedrijfsstrategie

Steeds meer bedrijven veranderen hun traditionele manier van denken over energie. Ze maken het tot een fundamenteel onderdeel van hun algemene bedrijfsstrategie. Uit ons onderzoek is zelfs gebleken dat de energievolwassenheid van organisaties positief is verbeterd. Het aandeel organisaties dat zichzelf als 'zeer geavanceerd' beschouwt wat betreft hun energieleiderschap (dat wil zeggen dat ze een gedetailleerde energiestrategie hebben die naadloos past in de bredere bedrijfsstrategie van de organisatie) is met zes procent toegenomen. In 2017 zagen we dat organisaties anders over energie gingen denken. Deze trend heeft zich voortgezet: het aantal organisaties met een energiestrategie met gedefinieerde doelstellingen, acties en budgetten is toegenomen.  Duurzame bedrijven lopen voorop met 87 procent, een duidelijke
20 procent meer dan alle andere bedrijven.

Echter, slechts een op de acht bedrijven boekt ook succes

Ondanks al deze vooruitgang heeft ons onderzoek aangetoond dat slechts een op de acht bedrijven volgens ons duurzame bedrijfsmodel kan worden geclassificeerd als 'duurzaam bedrijf'.

Degenen die hun economische en milieutechnische prioriteiten met succes in evenwicht brengen, voldoen aan alle acht criteria die in ons model worden beschreven. Met name duurzame bedrijven implementeren meer geavanceerde energieoplossingen die leiden tot een betere operationele efficiëntie, de mogelijkheid om risico's te beheersen, de veerkracht te verbeteren en betere financiële prestaties te realiseren. 63 procent van de duurzame bedrijven investeert bijvoorbeeld in energiezuinige oplossingen, in vergelijking met 28 procent van de andere bedrijven.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

De transformatie naar een duurzaam bedrijf kan niet in één dag worden gerealiseerd, en het traject kan een uitdaging zijn. Veel succesvolle bedrijven vullen hun interne expertise aan door een externe partij, zoals Centrica Business Solutions, in te schakelen bij het begrijpen van de energiemarkt en bijbehorende technologieën, het opzetten van businesscases, het betrekken van belanghebbenden en het ondersteunen van de implementatie.  

Download ons volledige rapport om meer te weten te komen over de resultaten van ons onderzoek, praktisch advies te krijgen over de ontwikkeling van uw bedrijf en te ontdekken hoe wij u kunnen helpen.