1. Home
  2. > Kenniscentrum

Waarom de digitale transformatie energie-innovatie met zich meebrengt

Technologie verandert de manier waarop we zaken doen. Om te kunnen blijven concurreren, moeten bedrijven digitale technologie op slimme en nieuwe manieren toepassen, hoe groot of klein het bedrijf ook is.

Toch zorgt op techniek gebaseerde innovatie er in de praktijk vaak voor dat bedrijven afhankelijk zijn van energie. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals stijgende kosten, een grotere CO2-voetafdruk en een grotere bezorgdheid over betrouwbaarheid van levering. Om een duurzaam, toekomstgericht bedrijf te worden, moeten bedrijven steeds innovatievere plannen omtrent energie ontwikkelen.

De behoefte aan langdurige bestendigheid

Er is steeds meer belangstelling voor een digitale transformatie en bedrijven moeten het verhoogde risico voor hun energievoorziening beheren. Als ze investeren in nieuwe energietechnieken betekent dit dat ze op de lange termijn kunnen zorgen voor stabiliteit en bedrijfscontinuïteit. In ons onderzoek benoemde 87 procent van de duurzame bedrijven energiebestendigheid als een van de vier hoogste bedrijfsrisico's en gaf aan dat de bestendigheid tegen stroomonderbrekingen belangrijker wordt, nu bedrijfsprocessen steeds verder wordt gedigitaliseerd. 55 procent zegt als bedrijf ook na te denken over de gevolgen van toenemende automatisering in bedrijfsprocessen.

Lokale opwekking van energie zoals zonne-energie en wkk, in combinatie met energieopslag, kan een oplossing bieden. Dit helpt een bedrijf niet alleen om de afhankelijkheid van het stroomnet te beperken en overbelasting van het net te voorkomen, maar het kan ook goed zijn voor het 'groene' imago doordat er minder energievoorzieningen wordt verbruikt waarbij veel CO2 vrijkomt.

Kostenbesparingen en mogelijkheden

Door innovatieve energietechnieken te implementeren, kunnen bedrijven geld besparen, verspilling verminderen en zelfs hun omzet verhogen. 41 procent van de duurzame bedrijven geeft aan lagere energiekosten te hebben en 19 procent van de bedrijven in de openbare dienstverlening zegt dat investeren in nieuwe energietechnieken ervoor heeft gezorgd dat er genoeg kon worden bespaard om te kunnen investeren in nieuwe zakelijke groei-initiatieven.

Organisaties die de grootste investeringen hebben gedaan in duurzame energietechnieken willen deze investeringen ook op een slimme, innovatieve manier gebruiken. Zo beweert 68 procent van de duurzame bedrijven de energieprestaties van nieuwe software of kunstmatige intelligentie te optimaliseren en geeft 66 procent aan alle energietechnieken en -middelen in te zetten om de ROI te maximaliseren.

Daarnaast genereert twee derde van de bedrijven al meer dan 10 procent van de benodigde energie op locatie en zal acht van de tien deelnemende bedrijven hier in de komende vijf jaar meer gebruik van gaan maken. Van de bedrijven die al zelf energie winnen, creëert 30 procent omzet door overtollige energie terug te verkopen aan het net.

Casestudy: ROI genereren

Centrica Business Solutions heeft recentelijk samengewerkt met een wereldwijde onderneming op het gebied van bouwmaterialen om een innovatief energiemeetsysteem te implementeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van draadloze, zelfaangedreven sensoren om energiegegevens van een reeks essentiële machines te bewaken en te registreren, inclusief pompen, transportbanden en vergruizers. Door bewuste, gegevensgestuurde besluiten te nemen, heeft het bedrijf jaarlijks meer dan 250.000 USD (220.000 EUR) bespaard op één locatie, waardoor de investering binnen één maand was terugverdiend.

Voldoen aan de klantvraag

Duurzame bedrijven erkennen dat het belangrijk is om zich voor te bereiden op de gevolgen van de digitalisering. Zij zien in dat energiebestendigheid kan bijdragen aan een verbeterde reputatie, om bedrijfscontinuïteit te garanderen (vooral bedrijven in de detailhandel en in de reisbranche of toeristische sector zijn gevoelig voor potentiële schade aan de reputatie). Van deze bedrijven is 71% het eens over de mogelijke effecten die het ontbreken van een consistente levering van energie kan hebben op een reputatie.

Bedrijven hebben niet alleen te maken met hun eigen energieplannen, ze moeten ook rekening houden met de toeleveringsketen. De energieplannen van derden (bijvoorbeeld providers van cloudinfrastructuur) behoren tot de belangrijkste gebieden waarin organisaties in de toekomst beter voorbereid willen zijn.

In onze vorige blog gaven we al aan dat klanten, als het gaat om energiebesparing, ook eisen dat bedrijven rekening houden met hun impact op het milieu. 28 procent van de bedrijven in onroerend goed geeft aan dat het investeren in energiesystemen en technologie ervoor heeft gezorgd dat diensten en producten duurzamer en aantrekkelijk zijn geworden voor klanten.>

Wat moet uw bedrijf doen?

Als u hulp nodig hebt bij het bepalen van hoe uw bedrijf energiebestendiger kan worden en hoe u uw budgetten kunt inzetten voor uw toekomstige energieplannen, staat het team van Centrica Business Solutions voor u klaar.

Voor meer informatie over de resultaten van ons onderzoek en over wat er nodig is voor een duurzame bedrijfsvoering, kunt u hier ons volledige rapport downloaden.