Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
News post

Centrica Business Solutions erkend als koploper in de VPP-sector

Het rapport ‘Guidehouse Insights Research’s Leaderboard’ noemt Centrica Business Solutions als koploper. Dat rapport rangschikt de top-15 van platformproviders met mixed-asset VPP’s (virtuele energiecentrales).

Guidehouse omschrijft een VPP als: ‘Een systeem dat software en een intelligent net gebruikt om op afstand en automatisch gedistribueerde energiebron-diensten te verlenen aan distributeurs of groothandels, en dat via een aggregatie- en optimalisatieplatform.’

De VPP-expertise van Centrica Business Solutions helpt nuts- en aggregaatsbedrijven bij hun energy-as-a-service-aanbod via FlexPond, ons toonaangevend SaaS-platform. Jorge Pikunic, Managing Director bij Centrica, zei het volgende over de erkenning: “Het is fijn om te zien dat Guidehouse Insights ons noemt als een vooraanstaande aanbieder van VPP-platforms. Ik ben trots dat wij onze klanten en partners voorzien van geavanceerde technologie voor de overstap naar een koolstofarme toekomst.

Virtuele energiecentrales dragen bij aan de evolutie van het energienet. Dat verandert van een gecentraliseerd model – waarbij grote centrale krachtcentrales energie opwekken en verdelen – naar een lokaal netwerk. Zo stimuleer je hernieuwbare, lokale en on-site energieopwekking en -opslag. Dankzij digitaal beheer en automatisering van de energieflexibiliteit balanceren we dit automatisch uit, ten gunste van de consument en het hele elektriciteitsnet. Een voorbeeld vind je in ons werk voor TEPCO. Dankzij ons kunnen hun klanten hun energieflexibiliteit gebruiken.

VPP’s bundelen allerlei soorten energieactiva op verschillende sites – soms tot wel honderden kilometers van elkaar verspreid – in één intelligente pool. De assets verschillen onderling, maar werken samen complementair: de som van de delen is groter dan het geheel. Deze samenvoeging en automatisering zorgt voor stabiliteit in het elektriciteitsnet, aangezien de energie wordt geproduceerd in een steeds decentraler net.

Centrica Business Solutions neemt in deze lijst een unieke positie in als fullservice-energieleverancier. Naast onze oplossingen voor energieoptimalisatie voor particuliere klanten, nutsbedrijven en aggregaatbedrijven, bieden wij ook oplossingen voor energiebeheer, -vermindering, -opwekking en -opslag.